Instrukce

NA VĚTVI – GPS bod pro navigaci

Tento bod slouží k zadání do navigace.

NA VĚTVI – chata

Bod, kde se nachází chata. Dostanete se k ní po cestě, která vede přes louku. Cesta je označena červenou čárou.